Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Dette sikrer, at materialet overholder Årsregnskabslovens regler samt giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer. Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af basisydelsen, men tilbydes også som en stand-alone ydelse.