Fra indkomståret 2012 er det nu muligt at få udbetalt skatteværdien af underskud,
der stammer fra forsøgs- og forskningsomkostninger.
Reglerne er et supplement til de regler, som giver virksomheder med forsøgs- og forsknings-
omkostninger mulighed for at fradrage beløbet fuldt ud i det år, hvor omkostningen er afholdt. Muligheden for straksfradraget gavner dog primært de virksomheder, der har positiv skattepligtig indkomst.

I er altid velkommen til at ringe til os, og få en uddybning af ovenstående,