Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber.

Vi yder assistance for selskaber, personligt drevne virksomheder samt andre selskabsformer.

 

Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer vores kunder et klart og aktuelt overblik over den økonomiske situation.