Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske
og ledelsesmæssige områder, eksempelvis:

 

• Iværksætterrådgivning
• Budgettering
• Investeringsrådgivning
• Strategisk udvikling
• Omstruktureringer
• Generationsskifte
• Køb og salg af virksomhed

 

Vi udfører naturligvis assistancer i forbindelse med generationsskifte i og uden for familien, omstrukturering af virksomheder og selskabet etc.