Vi yder den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af basisydelsen, eller som en særskilt ekstraopgave alt efter behov og ønsker.