Udlån af penge anbragt under virksomhedsordningen er normalt at karakterisere som private udlån og dermed en hævning af beløbet.