Jens har følgende faglige interesseområder:

  • Skatteplanlægning og -optimering i såvel selskabs- som privatregi
  • Omstrukturering og generationsskifte
  • Revision af mindre og mellemstore virksomheder
  • Regnskabs- og skattemæssig assistance for mindre og mellemstore virksomheder
  • Koncernregnskab og -revision
  • Herunder stor erfaring med revision af koncerner med udenlandske datterselskaber
  • Selskabsret
  • Iværksætter-rådgiver