Det er nu tiden, at indberette servicefradrag (håndværkerfradrag) for 2011.
Indberetningen skal ske på www.skat.dk under TastSelv Borger.

Indberetning skal ske senest den 29. februar 2012.
Fradraget vil så indgå i årsopgørelsen for 2011.

Følgende oplysninger skal udfyldes ved indberetningen af fradraget:

· Typen af det udførte arbejde

· Cvr-nr. på firmaet eller Cpr.nr på den privatperson, der har udført arbejdet

· Udgiften til arbejdsløn

· Betalingsdato

Arbejdet skal være betalt inden årets udgang for at få fradrag i 2011.
Betaling skal være sket med betalingskort, via bank eller netbank.
Der opnås ikke fradrag, hvis arbejdet er betalt med kontanter eller check.

Kontakt os gerne, hvis du har behov for hjælp til indberetningen.