Hans Peter har en bred erfaring, der er funderet i mindre og mellemstore virksomheder. Hans Peter har primært erfaring inden for følgende virksomhedstyper:

  • Ejendoms- og entreprenørvirksomhed
  • Detailhandel
  • Investeringsvirksomhed
  • Transport- og logistikbranchen
  • Produktionsvirksomhed
  • Landbrug