Vores direkte deltagelse i alle revisionens aspekter gør endvidere, at revisionen i et minimalt omfang udføres efter firmastandarder, men i stedet efter en individuelt kundetilpasset tilgang.

 

Vi arbejder ud fra et Dansk udviklet revisionsværktøj, som sikrer, at det udførte arbejde til enhver tid udføres i henhold til gældende revisionsstandarder og lovgivningen i øvrigt.