Jeppe har arbejdet i revisionsbranchen siden 2009 ved et større dansk revisionsfirma.
Jeppe har en HD eksamen i regnskab & økonomistyring fra Handels & Ingeniør Højskolen i Herning.