Grundet den flade og uformelle organisation er den ansvarlige revisor – i vores firma – meget tæt på revisionens gennemførelse.

 

Vi oplever, at dette har store fordele for vores kunder, idet vi herved kommer langt tættere på dagligdagen og forstår kundens forhold bedre. Det giver en langt mere proaktive rådgivning, og øger muligheden for at målrette og udføre revisionen konstruktivt og effektivt.

 

Den nære kendskab gør også, at vi er mere opmærksomme på ændringer i eksempelvis skatte- og afgiftslovgivningen for vores kunders fordel.