Monthly Archives: oktober 2014

Virksomhedens ydelser

Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske og ledelsesmæssige områder, eksempelvis:   • Iværksætterrådgivning • Budgettering • Investeringsrådgivning • Strategisk udvikling • Omstruktureringer • Generationsskifte • Køb og salg af virksomhed   Vi udfører

Read more ›

Direkte relationer

Grundet vores direkte engagement i den ydede assistance ser vi ofte optimeringsmuligheder. Dette værende driftsmæssige og/eller tekniske i forhold til skat og afgifter. Vi tager gerne uopfordret initiativ kontakt til kunden omkring sådanne emner og forhold.

Sparing i netværket

Gennem vores medlemsskab af Kreston Danmark har vi mulighed for at trække på eksperter, der kan støtte op omkring komplekse problemstillinger, helt som i store revisionshuse.

Sov trygt om natten

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”, eller frygte for SKAT’s besøg!   Vores skattemæssige assistance skal til dels sikre, at skattelovgivning overholdes, men også at

Read more ›

Eksterne eksperter

Vi yder gerne assistance på diverse skattetekniske og momsmæssige spørgsmål. Vi har et godt og fast samarbejde med flere eksterne skatteeksperter, der kan assistere på komplekse områder.

Virksomhedens ydelser

Vi yder den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af basisydelsen, eller som en særskilt ekstraopgave alt efter behov og ønsker.

Virksomhedens ydelser

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber. Vi yder assistance for selskaber, personligt drevne virksomheder samt andre selskabsformer.   Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer vores kunder et

Read more ›

Vores produkt og kvalitet

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Dette sikrer, at materialet overholder Årsregnskabslovens regler samt giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer. Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af basisydelsen, men tilbydes også som

Read more ›

Virksomhedens ydelser

Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som Statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk

Read more ›

Organisationens struktur

Grundet den flade og uformelle organisation er den ansvarlige revisor – i vores firma – meget tæt på revisionens gennemførelse.   Vi oplever, at dette har store fordele for vores kunder, idet vi herved kommer langt tættere på dagligdagen og

Read more ›

Den autoriserede revisor deltager

Vores direkte deltagelse i alle revisionens aspekter gør endvidere, at revisionen i et minimalt omfang udføres efter firmastandarder, men i stedet efter en individuelt kundetilpasset tilgang.   Vi arbejder ud fra et Dansk udviklet revisionsværktøj, som sikrer, at det udførte

Read more ›

Del af et større netværk

Som medlem af Kreston Danmark er vi foruden den lovpligtige kvalitetskontrol også underlagt foreningsbaseret kontrol, hvilket sikrer, at vores kunder får den optimale ydelse i henhold til gældende lovgivning.   Endvidere sikrer vores deltagelse i netværket adgang til opdaterede modeller,

Read more ›

Baggrund 1

Jeppe har arbejdet i revisionsbranchen siden 2009 ved et større dansk revisionsfirma. Jeppe har en HD eksamen i regnskab & økonomistyring fra Handels & Ingeniør Højskolen i Herning.

Baggrund 2

Jeppe har følgende faglige interesseområder: Skatteplanlægning og -optimering i såvel selskabs- som privatregi Revision af vækst- og mellemstore virksomheder Regnskabs- og skattemæssig assistance for vækst- og mellemstore virksomheder Selskabsret Iværksætter-rådgivning Optimering og automatisering af arbejdsrutiner inden for bogholderi